Заповнити форму
Запишіться на обстеження

Ультразвукове дослідження широко використовується в клінічній практиці для дослідження багатьох органів і систем. Методика не має протипоказань, її вирізняє:

  • відсутність променевого навантаження,
  • неінвазивність,
  • можливість одномоментного дослідження різних органів і систем,
  • а також проведення моніторингу,
  • і, що особливо важливо, ця методика характеризується високою діагностичною ефективністю.

В РССЦ МЕДЗДРАВНИЦЯ ми проводимо такі ультразвукові дослідження: ехокардіоскопія (ЕХО-КС), УЗД щитоподібної залози, дуплексне сканування магістральних артерій голови та шиї (Дуплекс МАГ), УЗД легень та УЗД-контрольовані навантажувальні тести. Зупинимось на деяких із них.

Десятиліття клінічних та фізичних досліджень чітко продемонстрували, що ультразвукова діагностика (УЗД) здатна виявляти інтерстиціальну хворобу легень, субплевральну консолідацію та гострий респіраторний дистрес-синдром незалежно від причини захворювання. Останні дані опублікованих досліджень свідчать про ефективність використання УЗД для діагностики, моніторингу та подальшого спостереження пацієнтів із COVID-19. УЗД дає змогу оцінювати регрес захворювання та, можливо, допоможе лікарям у прийнятті рішення стосовно призначеного лікування COVID-19. У пацієнтів що перенесли COVID19 асоційовану пневмонію тривалий час спостерігаються прояви інтерстиціального синдрому або з’являються ознаки формування фіброзу легень, як остаточне явище, з помірними симптомами з боку легень у вигляді задишки, без змін на КТ та рентгені.

          УЗД – контрольовані навантажувальні тести.

Навантаження – фізіологічний стрес, здатний виявити порушення з боку серцево-судинної системи, яких немає у спокої. З огляду на це, навантаження може використовуватися для оцінки функціонального стану системи кровообігу.Протокол проведення проби включає в себе:

Пробу з дозованим фізичним навантаженням: на тредміл доріжці,

зі спостереженням та реєстрацією ЕКГ в реальному часі. До та після навантаження проводиться ЕХО-КС.

Ультразвукове дослідження дозволяє отримати додаткові дані, при відсутності змін на ЕКГ, що можуть вплинути на оцінку толерантності до фізичного навантаження та на обсяг дозволеного навантаження.

Дозволяє виявити малі аномалії ( ВОВ ) та вроджені вади розвитку (двостулковий аортальний клапан, дефект міжшнуночкової перетинки) серцево-судинної системи,що раніше не були діагностовані.Тому ми наголошуємо на проведенні навантажувальних тестів під контролем УЗД серця.