Email address

crc@medzdrava.com

Telephones

+38 (093) 420-13-20
+38 (096) 420-13-20
+38 (099) 420-13-20

Our address

Zaporozhye, st. Voronezhskaya 22

Запишитесь на консультацию