Кардіологія Корисно знати Новини

Розподіл учнів на групи що мають різний об’єм фізичних навантажень на заняттях фізичною культурою, в Україні регламентований наказом МОЗ N 518/674, за допомогою проведення проби Руф’є. Ця проба є скринінговою, тобто являє собою спрощену пробу для оцінки реакції серцево-судинної системи (і тільки її) до фізичних навантажень, дозволяє за короткий термін оцінити велику кількість дітей та відсіяти тих, що потребують додаткового обстеження та більш детальної оцінки.

Проба Руф’є не являє собою діагноз, і спиратись тільки на неї розподіляючи учнів не логічно, крім того показник індексу Руф’є не є постійним, може змінюватись протягом доби та схильний до впливу багатьох факторів, таких як – стрес, хвилювання, фізична активність, температура приміщення, погодні умови, тощо.

Окрім цього потрібно насамперед оцінювати всі показники проби: і вихідні показники пульсу, ступінь приросту пульсу на навантаженні та швидкість відновлення пульсу. Також необхідно враховувати вікові особливості дитини та величину розмаху показників пульсу які є нормою для різних вікових категорій. Також у пункті 11 зазначеного наказу прописано, що після до обстеження група з фізичної культури може бути змінена не залежно від індексу Руф’є як у бік послаблення навантажень, так і у бік підсилення .

На розподіл учнів по групах впливає також наявність захворювань що не знаходять відображення в пробі Руф’є, зокрема: неврологічні , офтальмологічні, ортопедичні, нефрологічні , ендокринологічні, деякі кардіологічні захворювання, тощо. Ці захворювання , не зважаючи на добрі показники індексу Руф’є впливають на рівень дозволених навантажень.

Саме тому необхідно щоб розподілом учнів займався досвідчений спеціаліст, що знає всі вікові особливості дітей та здатен врахувати всі нюанси та деталі, міг знайти індивідуальний підхід до кожної дитини.